torsdag 14. februar

Løypa fra Løvhaugen og over til Mattilasporet ved Rundmyr ble kjørt opp i går.

i dag-torsdag- kan du ta deg opp til Løvhaugen, men fra og med kl. 16 i ettermiddag og til i morgen kveld (fredag) kl. 21 er adkomsten til skiløypa og P-plassen stengt pga. Rally Sweden.

På lørdag er det fritt fram igjen, men vær forberedt på en god del biltrafikk.

Vær klar over at når det er minus 20 grader på Kirkenær, så er det bare halvparten så kaldt i Løvhaugen!

Snart får vi den første fakturaen på løypekjøring, og kassa vår er alt for slunken. Betal ditt bidrag til Finnskogen Skiforening så fort som mulig!!  Se info lenger ned.

Vær oppmerksom på mye elg langs Røgden, spesielt på strekningen fra Røgden Bruk og til Tvengsvika! Senest i uke 5 måtte ei elgku bøte med livet etter et ublidt møte med en tømmerbil. Kjør pent!

God tur!

 

Hvis du vil sjekke status på løypene, så kan du gå inn direkte på hjemmesida til Mattila (www.mattila.se) lenger ned på denne sida, og der kan du se hvilke løyper som er preparerte, og når de sist ble det, eller du kan gå inn på "Längdspår GPS" i øverste høyre hjørne på denne sida.

God tur!

Web-kameraet har vi hatt til reparasjon. Vi håper nå at det vil virke, selv om ikke temperatur og lufttrykk oppgis korrekt.

Vi er avhengig av økonomisk støtte, og vår eneste inntektskilde er årsavgiften i skiforeningen. Vi er derfor glad om du støtter oss. Kontingent er fortsatt kr. 300.- pr. person, og kr. 600.- for familiemedlemsskap.

Bankkonto: 1822.32.95262

God tur!

Årsmøte i Finnskogen Skiforening.

Årsmøte i Finnskogen Skiforening ble avholdt

torsdag 1. februar 2018.

Leder leste årsberetning. Ingen store hendelser. Kasserer la fram regnskap, som viste et overskudd i 2018 på kr. 18.126.-. Beholdning ved årsskiftet var på kr. 35.642.-, men etter at vi har innbetalt kr. 30.000.- i forskudd på vinterens løypekjøring, er ikke beholdningen større enn den bør være.

Hele det sittende styret ble gjenvalgt. Styrets sammensetning er slik:

Leder: Kjell Skaraberget, kasserer Stein Briskerud, styremedlemmer Simen Bie-Larsen og Knut Arne Gjems. Hans Reum hadde frasagt seg gjenvalg som revisor. Som ny revisor ble valgt Cathrine Sæbøe.

Kjell Skaraberget

 

 

God tur!

G� �inn p� Mattila's hjemmeside (www.mattila.se) for � f� siste nytt i framdrift av l�ypekj�ringen. Web-kameraet i L�vhaugen er fortsatt ute av drift. Dette beklager vi, men har bestilt et nytt kamera.

Medlemskontingent er �kt til kr. 300.- for enkeltmedlem og kr. 600.- for familiemedlemskap. Dette er v�r eneste inntektskilde, og vi er helt avhengig av medlemskontingent for � opprettholde l�ypetilbudet. Kontingent kan innbetales til konto 1822.32.95262. God tur!

Sist oppdatert ( torsdag 14. februar 2019 11:51 )