På årsmøtet til Finnskogen Skiforening viste regnskapet et underskudd på vel 24.000 kroner. De par første årene siden oppstarten ble en vesentlig del av driftsutgiftene dekket opp av oppstartstilskudd og sponsormidler. Det siste året har medlemskontingent i Finnskogen Skiforening vært vår eneste inntektskilde. Antallet medlemmer i Finnskogen Skiforening sank dramatisk fra 2011 til 2013. Vi ber derfor om at så mange som mulig tegner medlemskap, og på den måten bidrar til videre drift av foreningens løypenett. Alternativt må vi begrense løypekjøring bare til de «store « helgene; så som jul, vinterferie og påske. Dessuten vurderer vi å si opp abonnementet på Skisporet.no.

Derfor: Tegn medlemskap i Finnskogen Skiforening nå!

 

På siste årsmøte ble hele styret for Finnskogen Skiforening gjenvalgt. Styret består av leder Kjell Skaraberget, kasserer Stein Briskerud, styremedlem Tommy Augustsson og varamann Knut Arne Gjems.